Oleter Group accelererar digitalt – utmanar i hållbar skadeservice

Published On: april 4, 2022

Oleter Group fortsätter sin pågående expansion med målet att bygga en ledande europeisk aktör inom hållbar skadeservice. Förvärv av bolag är en del av strategin. För fortsatt framgång ser företaget stora möjligheter i att utmana en i grunden traditionell bransch genom att accelerera satsningen på digital transformation.

Oleter Group som samlar tongivande varumärken inom skadeservice, med i Sverige rikstäckande Ocab i spetsen, har under de senaste åren förvärvat en rad bolag i Sverige, Norge och Danmark. Expansionstakten är hög. År 2021 omsatte Oleter Group 2,3 miljarder SEK och sysselsatte 2100 anställda. Det är i stort en fördubbling jämfört med året dessförinnan, både vad gäller omsättning och antal anställda.

Fortsätter att bygga digital förmåga
Nu fortsätter företaget sin starka satsning på digital transformation. Att bygga den egna digitala förmågan och integrera den i verksamheten är sedan 2020 i fokus; det växande teamet med kompetenser inom IT och digitalisering kommer att utökas med ytterligare 10 medarbetare under innevarande år för att i slutet av 2022 bestå av 30 dedikerade specialister.

Digital teknik bidrar till ökad hållbarhet
Skadeservice är i grunden en traditionell verksamhet. En stor del av uppdragen handlar om att återställa efter en brand, vattenskada eller kontamination av ett miljö- eller hälsofarligt ämne som olja eller asbest. Det kräver kompetens och aktiva personella insatser.

– Genom smart användande av ny teknik räknar vi med att korta ledtiderna och hålla information tillgänglig i varje skede för alla involverade parter i ett skadeärende. Det betyder att en skadedrabbad kan flytta tillbaka snabbare, att försäkringsbolagen sänker sina kostnader och att vi sparar på miljön och ökar hållbarheten genom att mer kan räddas efter en skada, säger Ola Spetz, VD och koncernchef Oleter Group.

Stora möjligheter för verksamheten
– För oss som ett branschledande företag ser vi stora möjligheter i att ta en aktiv roll för att driva på den digitala transformationen av till exempel existerande kund- och affärsmodeller i branschen, men också med att integrera ny teknik i våra tjänster som förstärker kundupplevelsen och bidrar till ökad hållbarhet. Vi kommer att fortsätta vår uppbyggnad av en stark digital förmåga för att själva kunna designa och utveckla, samt integrera, de digitala produkter, tjänster och system som är avgörande för vår verksamhet, säger Bo Ingemarson, styrelseordförande i Oleter Group.

 

Det här är Oleter Group
Oleter Group är moderbolag i en koncern som erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice. I Sverige ingår Ocab som är rikstäckande inom sanering- och avfuktning, Stahrebolaget och JT Sanering med sanering- och avfuktning i Mälardalen respektive Småland och Blekinge, NHS som erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining och S-pipe som utför totalrenovering av avloppssystem genom relining samt Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter. I Norge finns Frøiland Bygg Skade representerat över hela landet som erbjuder sanering och tjänster inom återställande och uppbyggnad, i Danmark erbjuder Trinava Skadeservice sanering och avfuktning i en rikstäckande organisation.