Nyheter2021-05-04T07:46:04+00:00
OleterGroup

Oleter Group accelererar digitalt – utmanar i hållbar skadeservice

2022-04-04

Oleter Group fortsätter sin pågående expansion med målet att bygga en ledande europeisk aktör inom hållbar skadeservice. Förvärv av bolag är en del av strategin. För fortsatt framgång ser företaget stora möjligheter i att utmana en i grunden traditionell bransch genom att accelerera satsningen på digital transformation.

Oleter Group som samlar tongivande varumärken inom skadeservice, med i Sverige rikstäckande Ocab i spetsen, har under de senaste åren förvärvat en rad bolag i Sverige, Norge och Danmark. Expansionstakten är hög. År 2021 omsatte Oleter Group 2,3 miljarder SEK och sysselsatte 2100 anställda. Det är i stort en fördubbling jämfört med året dessförinnan, både vad gäller omsättning och antal anställda.

Fortsätter att bygga digital förmåga
Nu fortsätter företaget sin starka satsning på digital transformation. Att bygga den egna digitala förmågan och integrera den i verksamheten är sedan 2020 i fokus; det växande teamet med kompetenser inom IT och digitalisering kommer att utökas med ytterligare 10 medarbetare under innevarande år för att i slutet av 2022 bestå av 30 dedikerade specialister.

Digital teknik bidrar till ökad hållbarhet
Skadeservice är i grunden en traditionell verksamhet. En stor del av uppdragen handlar om att återställa efter en brand, vattenskada eller kontamination av ett miljö- eller hälsofarligt ämne som olja eller asbest. Det kräver kompetens och aktiva personella insatser.

– Genom smart användande av ny teknik räknar vi med att korta ledtiderna och hålla information tillgänglig i varje skede för alla involverade parter i ett skadeärende. Det betyder att en skadedrabbad kan flytta tillbaka snabbare, att försäkringsbolagen sänker sina kostnader och att vi sparar på miljön och ökar hållbarheten genom att mer kan räddas efter en skada, säger Ola Spetz, VD och koncernchef Oleter Group.

Stora möjligheter för verksamheten
– För oss som ett branschledande företag ser vi stora möjligheter i att ta en aktiv roll för att driva på den digitala transformationen av till exempel existerande kund- och affärsmodeller i branschen, men också med att integrera ny teknik i våra tjänster som förstärker kundupplevelsen och bidrar till ökad hållbarhet. Vi kommer att fortsätta vår uppbyggnad av en stark digital förmåga för att själva kunna designa och utveckla, samt integrera, de digitala produkter, tjänster och system som är avgörande för vår verksamhet, säger Bo Ingemarson, styrelseordförande i Oleter Group.

 

Det här är Oleter Group
Oleter Group är moderbolag i en koncern som erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice. I Sverige ingår Ocab som är rikstäckande inom sanering- och avfuktning, Stahrebolaget och JT Sanering med sanering- och avfuktning i Mälardalen respektive Småland och Blekinge, NHS som erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining och S-pipe som utför totalrenovering av avloppssystem genom relining samt Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter. I Norge finns Frøiland Bygg Skade representerat över hela landet som erbjuder sanering och tjänster inom återställande och uppbyggnad, i Danmark erbjuder Trinava Skadeservice sanering och avfuktning i en rikstäckande organisation.

4 april, 2022|

Oleter Group i nytt partnerskap med Trinava Skadeservice Danmark – bildar stark nordisk aktör inom skadeservice

 

2021-12-20

Oleter Group har tecknat avtal om förvärv av Trinava Skadeservice i Danmark och tar därmed nästa steg i koncernens expansion på den nordiska marknaden. Tillsammans med Frøiland Bygg Skade i Norge och Trinava formas nu ett partnerskap och en stark nordisk aktör inom skadeservice med rikstäckande verksamhet i alla tre länderna.

Trinava Skadeservice Danmark har idag ett rikstäckande erbjudande inom skadeservice och utgår från 6 orter i landet. Bolaget har under de senaste åren byggt upp ett ledande erbjudande för sina kunder på den danska marknaden. Som en del i Oleter Group är den gemensamma ambitionen att med grunden i bolagets befintliga solida verksamhet växa vidare på den danska marknaden.

”Vi är mycket glada över att få hälsa Trinava Skadeservice Danmark välkomna i Oleter Group! Vi har följt bolaget under en längre tid och sett att de passar mycket väl in i vår tillväxtstrategi, både vad gäller kunderbjudande och gemensamma värderingar och i vår syn på viktiga satsningar inom digital transformation för att vara en hållbar och framtidsinriktad leverantör. Att vi nu har en partner i Danmark ger oss möjlighet att fortsätta utveckla vår nordiska plattform och därmed arbetet med att bygga ett starkt och tilltalande erbjudande för alla våra nordiska kunder”, säger Ola Spetz, VD och Koncernchef Oleter Group AB.

”Det är väldigt roligt och spännande att vi nu blir en del av ett nordiskt samarbete med Oleter Group och Frøiland Bygg Skade. Tillsammans kommer vi att bygga vidare på Trinavas befintliga erbjudande där kompetens, nytänkande och pålitlighet utgör grunden i vår verksamhet och kundleverans. Jag ser fram emot möjligheterna som detta kommer att medföra, för oss och våra kunder”, säger Søren Holbøll, Direktør Trinava Skadeservice Danmark AS.

Förvärvet träder i kraft i januari 2022. Nuvarande VD Søren Holbøll kommer med sin långa erfarenhet och breda kompetens fortsätta att leda Trinava Skadeservice Danmark AS med en nystärkt organisation, bibehållet namn och med fortsatt fokus på långsiktiga kundrelationer, innovation och hög leveranskvalitet.

För mer information, kontakta
Ola Spetz, VD och Koncernchef Oleter Group AB
tel. +46 70-546 73 70, e-post: ola.spetz@oletergroup.se

Søren Holbøll, Direktør Trinava Skadeservice Danmark A/S
tel. +45 21254171, e-post: sh@tsd.dk

Roar Smedsrud, Direktør Frøiland Bygg Skade AS
tel. +47 91865406, e-post: roar.smedsrud@fbs.no

 

Om Oleter Group
Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice i Sverige, Norge och Danmark. I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. År 2020 omsatte Oleter Group 1,2 miljard SEK och sysselsatte 1 000 anställda inom bolagen Ocab, NHS, MCM Relining, S-pipe och Planea. År 2021, med förvärv av bland annat Frøiland Bygg Skade AS i Norge, JT Sanering och Stahrebolaget, är antalet anställda 1900 och omsättningen förväntas nå 2 miljarder SEK.

Om Trinava Skadeservice Danmark
Trinava erbjuder rikstäckande skadeservice i Danmark och finns representerade på 6 orter. Med lång och bred erfarenhet i branschen, högt specialiserade medarbetare och med kunden i centrum erbjuds idag ledande tjänster till bland annat försäkringsbolag, privata företag och offentlig verksamhet. Bolaget har cirka 55 anställda och omsätter 50 milj. DKK.

Om Frøiland Bygg Skade
Frøiland Bygg Skade AS är ett hantverksföretag som specialiserat sig på sanering och tjänster inom återställande och uppbyggnad för försäkringsbolagens kunder i Norge. Med en tydlig kvalitetsprofil och stark lokal förankring har företaget gått från att vara en regional aktör 2015 till rikstäckande etablering med närvaro och filialkontor över hela landet. Företaget är den tredje största aktören på sitt område i Norge med över 550 anställda. År 2020 omsatte företaget 680 milj. NOK.

20 december, 2021|

Oleter Group AB och Frøiland Bygg Skade AS i nytt partnerskap

 

2021-05-11

”Vi räddar värden” och ”Vi redder dagen!”

Oleter Group och Frøiland Bygg Skade AS går in i nytt strategiskt partnerskap och bildar därmed en svensk-norsk koncern inom skadeservice. Med grunden i gemensamma värderingar, kultur och med fokus på att utveckla hållbara lösningar, för förvärvet samman två av Nordens ledande bolag inom skadeservice.

Med samgåendet av bolagen möjliggörs ytterligare investeringar med sikte på att flytta fram positionerna snabbare inom digitalisering, genera högre leveranskvalitet och därmed en ökad kundnytta.

”Det är väldigt roligt och spännande att vi nu tar steget in i ett partnerskap med Frøiland Bygg Skade och över Sveriges gränser. Vi kommer att nå viktiga synergier inom våra strategiska fokusområden hållbarhet och digitalisering, vilka vi delar med våra norska kollegor. Vi ligger båda långt fram i branschen inom dessa områden och kan nu tillsammans få en ännu starkare framdrift i våra utvecklingsprojekt. Vi ser att det samarbete vi nu lägger grunden till kommer att vara en viktig framgångsfaktor för att ta våra lösningar och branschen vidare i rätt riktning”, säger Ola Spetz, VD och Koncernchef Oleter Group AB.

”Vår utveckling i Norge under de senaste fem åren har varit en otrolig resa att få vara en del av. Att vi nu tar steget in i ett partnerskap med Oleter Group öppnar nya möjligheter för att fortsätta den tillväxten. Bolagen kompletterar varandra mycket väl och jag vill betona och lyfta fram kulturen som avgörande: teamkänslan, det lokala ägandet av kunden och en högkvalitativ leverans. Det ger oss tillsammans en plattform där stolta, kompetenta medarbetare är vår största tillgång. Utan tvekan kommer vår gemensamma kapacitet och kompetens att tillföra värde för våra kunder i de utmaningar vi står inför i klimat och miljöfrågor”, säger Pål Nygaard, CEO Frøiland Bygg Skade AS.

I och med Oleter Groups förvärv bildas nu en stark och framtidsinriktad aktör på den svenska och norska marknaden. Rolf Hodne, en av nuvarande majoritetsägare, går in som investerare i Oleter-koncernen tillsammans med ledningen i Frøiland Bygg Skade as.
Bolagen fortsätter att driva verksamheterna i oförändrade organisationer, i nuvarande namn och bibehållna motton; ”Vi räddar värden” och ”Vi redder dagen”!

För mer information, kontakta
Ola Spetz, VD och Koncernchef Oleter Group AB
tel. +46 70-546 73 70, e-post: ola.spetz@oletergroup.se

Pål Nygaard, CEO Frøiland Bygg Skade AS
tel. +47 990 26 790, e-post: pal.nygaard@fbs.no

 

Om Frøiland Bygg Skade
Frøiland Bygg Skade AS är ett hantverksföretag som specialiserat sig på sanering och tjänster inom återställande och uppbyggnad för försäkringsbolagens kunder i Norge. Med en tydlig kvalitetsprofil och stark lokal förankring har företaget gått från att vara en regional aktör 2015 till rikstäckande etablering med närvaro och filialkontor över hela landet. Företaget är den tredje största aktören på sitt område i Norge med över 550 anställda. År 2020 omsatte företaget 680 MNOK.

Om Oleter Group
Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice i Sverige. I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. År 2020 omsatte Oleter Group 1,2 miljard SEK och sysselsatte 1 000 anställda. I koncernen ingår Ocab som är rikstäckande inom sanering- och avfuktning, NHS som erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining och S-pipe som utför totalrenovering av avloppssystem genom relining samt Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter.

 

11 maj, 2021|
Till toppen