Nyheter2021-05-04T07:46:04+00:00
OleterGroup

Ny VD och koncernchef Oleter Group

2022-11-07

Den 7 november tillträder Klas Elmberg rollen som VD och koncernchef för Oleter Group.

Klas kommer närmast från Coor där han under 14 år haft flera ledande roller, såsom vVD Coor Sverige, VD Coor Norge och nu senast Group CFO. Klas har även lång erfarenhet som managementkonsult på Accenture.

– Jag är mycket glad att Klas ansluter till Oleterkoncernen som VD och Koncernchef. Klas har stor erfarenhet av att leda och utveckla decentraliserade serviceorganisationer där det lokala affärsmanna- och entreprenörskapet är en central del av verksamhetens DNA. Med ett tydligt ledarskap och erfarenhet från både Private Equity och en börsnoterad verksamhet kommer Klas addera ytterligare kompetens till Oleterkoncernens redan starka organisation. Styrelsen ser fram emot att tillsammans med bolaget, under Klas ledning, fortsätta att utveckla Oleter Group, säger Jo Lunder, styrelseordförande.

– Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med alla duktiga kollegor inom Oleterkoncernen, styrelsen samt våra kunder, leverantörer och övriga partners. Oleterkoncernen och dess bolag har en stark position på marknaden samtidigt som det finns goda möjligheter och utveckla både verksamheten och branschen ytterligare. Jag tar mig an min nya roll med entusiasm och ödmjukhet, säger Klas Elmberg.

För frågor eller ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Elmberg, tillträdande VD och koncernchef Oleter Group
Mail: klas.elmberg@oletergroup.se
Telefon: +46 70 385 16 12

Jo Lunder, styrelseordförande Oleter Group
Mail: jolunder@cigalep.com
Telefon: +47 900 80842

7 november, 2022|

Oleter Groups spol- och reliningverksamheter går samman med Swoosh

2022-05-24

Oleter Group har tecknat avtal som innebär att koncernens bolag inom spol- och relining, NHS, MCM Relining och S-pipe, går samman med branschkollegan Swoosh för att skapa en rikstäckande verksamhet i Sverige.

Den nya koncernen kommer att omsätta omkring 500 miljoner kronor och blir marknadsledande under det gemensamma namnet Swoosh. Siktet är också inställt på att växa i övriga Norden.

– Den här satsningen ger oss goda möjligheter för fortsatt tillväxt på den svenska och nordiska marknaden För medarbetare hos MCM Relining, NHS, S-pipe innebär detta inga stora förändringar, mer än att bilar, kläder och skyltar får ett nytt namn. Plus att vi gör en mer fokuserad och gemensam satsning på en växande marknad. Vi ser väldigt goda möjligheter för fortsatt utveckling och tillväxt de närmaste åren, säger Mikael Gruffman, vd för Swoosh, som också blir vd för det gemensamma bolaget.

Viktigt med lokal kunskap och drift
– En viktig princip för mig har alltid varit det lokalt förankrade affärsmannaskapet. I det nya rikstäckande Swoosh blir den lokala kunskapen och driften även fortsättningsvis en mycket viktig faktor för verksamheten. Lokala delägare, verksamma i bolagen, är en nyckel till framgång och kommer fortsatt att vara ägare i bolaget, påpekar Mikael Gruffman.

Bolaget Swoosh grundades 2007 av Mikael Gruffman, Andreas Juneblad och Roger Vikström Innan dess hade Mikael Gruffman jobbat i branschen sedan 1992 med basen i Umeå. Dagens Swoosh finns från norra Norrland till Stockholm och Mälardalen. I den nya organisationen täcker man i stort sett hela landet.

Tydligare namn och verksamhet
– NHS, MCM Relining och S-pipe har varit viktiga delar i Oleterkoncernen som systerbolag till Ocab, en roll som Swoosh nu får axla, säger Ola Spetz VD/koncernchef för Oleter Group AB.

– Bolagen kommer att kunna utvecklas med mer fokus tillsammans med Swoosh. För Ocab och Oleter innebär det här också ökad tydlighet med fullt fokus på skadeservice och våra övriga tjänster.

För mer information, kontakta:
Ola Spetz, VD & Koncernchef Oleter Group
070-546 73 70, ola.spetz@@oletergroup.se

Mikael Gruffman, VD Swoosh,
070-325 41 14, mikael.gruffman@swooshsverige.se

25 maj, 2022|

Oleter Group accelererar digitalt – utmanar i hållbar skadeservice

2022-04-04

Oleter Group fortsätter sin pågående expansion med målet att bygga en ledande europeisk aktör inom hållbar skadeservice. Förvärv av bolag är en del av strategin. För fortsatt framgång ser företaget stora möjligheter i att utmana en i grunden traditionell bransch genom att accelerera satsningen på digital transformation.

Oleter Group som samlar tongivande varumärken inom skadeservice, med i Sverige rikstäckande Ocab i spetsen, har under de senaste åren förvärvat en rad bolag i Sverige, Norge och Danmark. Expansionstakten är hög. År 2021 omsatte Oleter Group 2,3 miljarder SEK och sysselsatte 2100 anställda. Det är i stort en fördubbling jämfört med året dessförinnan, både vad gäller omsättning och antal anställda.

Fortsätter att bygga digital förmåga
Nu fortsätter företaget sin starka satsning på digital transformation. Att bygga den egna digitala förmågan och integrera den i verksamheten är sedan 2020 i fokus; det växande teamet med kompetenser inom IT och digitalisering kommer att utökas med ytterligare 10 medarbetare under innevarande år för att i slutet av 2022 bestå av 30 dedikerade specialister.

Digital teknik bidrar till ökad hållbarhet
Skadeservice är i grunden en traditionell verksamhet. En stor del av uppdragen handlar om att återställa efter en brand, vattenskada eller kontamination av ett miljö- eller hälsofarligt ämne som olja eller asbest. Det kräver kompetens och aktiva personella insatser.

– Genom smart användande av ny teknik räknar vi med att korta ledtiderna och hålla information tillgänglig i varje skede för alla involverade parter i ett skadeärende. Det betyder att en skadedrabbad kan flytta tillbaka snabbare, att försäkringsbolagen sänker sina kostnader och att vi sparar på miljön och ökar hållbarheten genom att mer kan räddas efter en skada, säger Ola Spetz, VD och koncernchef Oleter Group.

Stora möjligheter för verksamheten
– För oss som ett branschledande företag ser vi stora möjligheter i att ta en aktiv roll för att driva på den digitala transformationen av till exempel existerande kund- och affärsmodeller i branschen, men också med att integrera ny teknik i våra tjänster som förstärker kundupplevelsen och bidrar till ökad hållbarhet. Vi kommer att fortsätta vår uppbyggnad av en stark digital förmåga för att själva kunna designa och utveckla, samt integrera, de digitala produkter, tjänster och system som är avgörande för vår verksamhet, säger Bo Ingemarson, styrelseordförande i Oleter Group.

 

Det här är Oleter Group
Oleter Group är moderbolag i en koncern som erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice. I Sverige ingår Ocab som är rikstäckande inom sanering- och avfuktning, Stahrebolaget och JT Sanering med sanering- och avfuktning i Mälardalen respektive Småland och Blekinge, NHS som erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining och S-pipe som utför totalrenovering av avloppssystem genom relining samt Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter. I Norge finns Frøiland Bygg Skade representerat över hela landet som erbjuder sanering och tjänster inom återställande och uppbyggnad, i Danmark erbjuder Trinava Skadeservice sanering och avfuktning i en rikstäckande organisation.

4 april, 2022|
Tillbaka
Till toppen