Nyheter2021-05-04T07:46:04+00:00
OleterGroup

Oleter Group i nytt samarbete med KLAR Partners

 

2021-09-10

I dag inleds ett strategiskt samarbete mellan Oleter Group och KLAR Partners. Oleter och KLAR kommer i nära partnerskap att utveckla koncernen med målet att vara den ledande leverantören i norra Europa inom skadeservice för fastigheter och industri.

Mot bakgrund av den mycket starka utveckling Oleter Group har, bland annat med förvärvet av Frøiland Bygg Skade AS i Norge tidigare i år, tar vi nu nästa viktiga steg i koncernens ambitiösa tillväxtplan. Genom organisk tillväxt, förvärv, konceptutveckling och med fortsatt fokus på hållbarhet och digitalisering, är målsättningen att Oleter Group ska vara den ledande aktören i branschen i norra Europa.

Med KLAR Partners (”KLAR”) som ny delägare i koncernen tillför vi branschkunskap och stärker samtidigt våra möjligheter till vidare investeringar och strategiska förvärv.
KLAR är ett investeringsbolag och tillväxtpartner med särskilt fokus på företag inom fastighetstekniska tjänster. KLAR har tidigare jobbat med bolag som Assemblin, Bravida, Polygon och Sandbäckens och har som ägare stöttat dessa bolags kraftiga tillväxtresor nationellt och internationellt. KLAR kommer att arbeta i nära partnerskap med Oleter och bidra med kapital och ledande kompetens för Oleters framtida utveckling. Petter Darin kommer att representera KLAR i koncernens styrelse.

”Vi är glada över att välkomna KLAR som ny partner när vi fortsätter att accelerera tillväxten i Oleter Group! Vi delar ett starkt fokus på människor och kultur och KLAR kommer att bidra med stor branschspecifik erfarenhet och geografisk räckvidd till teamet”, säger Bo Ingemarson, styrelseordförande, Oleter Group.

”Investeringen i Oleter-koncernen passar mycket väl in i KLARs strategi. Koncernen är verksam på en attraktiv marknad och har en tydlig hållbarhetsprofil som utgör en solid grund där vi kan bygga nästa tillväxtkapitel i verksamheten. Vi ser fram emot att i samarbete med ledningen och teamet bygga en ledande europeisk aktör inom skadeservice”, säger Petter Darin, Team Leader KLAR Partners.

För mer information, kontakta
Bo Ingemarson, Styrelseordförande Oleter Group
tel. 070-349 45 77, e-post: bo.ingemarson@oletergroup.se

Petter Darin, KLAR Partners
tel. 070-240 50 15, e-post: pd@klarpartners.com

Om KLAR Partners
KLAR Partners är ett europeiskt private equity-bolag med fokus på investeringar i företag verksamma inom branscherna för företagstjänster och lätt industri. Bolagen som KLAR investerar i omsätter vardera årligen cirka EUR 50-500 m och har huvudkontor i Norden, Benelux eller tysktalande Europa (DACH). Med medarbetare i London, Stockholm, Frankfurt och Bryssel och tillsammans med ett brett internationellt industrinätverk har KLAR en väl beprövad modell att stödja, utveckla, och växa företag. KLARs seniora medarbetare har arbetat tillsammans i många år och har mer än 50 års kombinerad investeringserfarenhet inom KLARs branschspecifika och geografiska fokus. KLAR Partners har undertecknat FN: s principer för ansvarsfulla investeringar. Mer information om KLAR finns på företagets webbplats på www.klarpartners.com.

Om Oleter Group
Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice i Sverige och Norge. I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. År 2020 omsatte Oleter Group 1,2 miljard SEK och sysselsatte 1 000 anställda inom bolagen Ocab, NHS, MCM Relining, S-pipe och Planea. År 2021, med förvärv av bland annat Frøiland Bygg Skade i Norge, är antalet anställda 1900 och omsättningen förväntas nå 2 miljarder SEK.

 

 

10 september, 2021|

Oleter Group AB och Frøiland Bygg Skade AS i nytt partnerskap

 

2021-05-11

”Vi räddar värden” och ”Vi redder dagen!”

Oleter Group och Frøiland Bygg Skade AS går in i nytt strategiskt partnerskap och bildar därmed en svensk-norsk koncern inom skadeservice. Med grunden i gemensamma värderingar, kultur och med fokus på att utveckla hållbara lösningar, för förvärvet samman två av Nordens ledande bolag inom skadeservice.

Med samgåendet av bolagen möjliggörs ytterligare investeringar med sikte på att flytta fram positionerna snabbare inom digitalisering, genera högre leveranskvalitet och därmed en ökad kundnytta.

”Det är väldigt roligt och spännande att vi nu tar steget in i ett partnerskap med Frøiland Bygg Skade och över Sveriges gränser. Vi kommer att nå viktiga synergier inom våra strategiska fokusområden hållbarhet och digitalisering, vilka vi delar med våra norska kollegor. Vi ligger båda långt fram i branschen inom dessa områden och kan nu tillsammans få en ännu starkare framdrift i våra utvecklingsprojekt. Vi ser att det samarbete vi nu lägger grunden till kommer att vara en viktig framgångsfaktor för att ta våra lösningar och branschen vidare i rätt riktning”, säger Ola Spetz, VD och Koncernchef Oleter Group AB.

”Vår utveckling i Norge under de senaste fem åren har varit en otrolig resa att få vara en del av. Att vi nu tar steget in i ett partnerskap med Oleter Group öppnar nya möjligheter för att fortsätta den tillväxten. Bolagen kompletterar varandra mycket väl och jag vill betona och lyfta fram kulturen som avgörande: teamkänslan, det lokala ägandet av kunden och en högkvalitativ leverans. Det ger oss tillsammans en plattform där stolta, kompetenta medarbetare är vår största tillgång. Utan tvekan kommer vår gemensamma kapacitet och kompetens att tillföra värde för våra kunder i de utmaningar vi står inför i klimat och miljöfrågor”, säger Pål Nygaard, CEO Frøiland Bygg Skade AS.

I och med Oleter Groups förvärv bildas nu en stark och framtidsinriktad aktör på den svenska och norska marknaden. Rolf Hodne, en av nuvarande majoritetsägare, går in som investerare i Oleter-koncernen tillsammans med ledningen i Frøiland Bygg Skade as.
Bolagen fortsätter att driva verksamheterna i oförändrade organisationer, i nuvarande namn och bibehållna motton; ”Vi räddar värden” och ”Vi redder dagen”!

För mer information, kontakta
Ola Spetz, VD och Koncernchef Oleter Group AB
tel. +46 70-546 73 70, e-post: ola.spetz@oletergroup.se

Pål Nygaard, CEO Frøiland Bygg Skade AS
tel. +47 990 26 790, e-post: pal.nygaard@fbs.no

 

Om Frøiland Bygg Skade
Frøiland Bygg Skade AS är ett hantverksföretag som specialiserat sig på sanering och tjänster inom återställande och uppbyggnad för försäkringsbolagens kunder i Norge. Med en tydlig kvalitetsprofil och stark lokal förankring har företaget gått från att vara en regional aktör 2015 till rikstäckande etablering med närvaro och filialkontor över hela landet. Företaget är den tredje största aktören på sitt område i Norge med över 550 anställda. År 2020 omsatte företaget 680 MNOK.

Om Oleter Group
Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice i Sverige. I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. År 2020 omsatte Oleter Group 1,2 miljard SEK och sysselsatte 1 000 anställda. I koncernen ingår Ocab som är rikstäckande inom sanering- och avfuktning, NHS som erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining och S-pipe som utför totalrenovering av avloppssystem genom relining samt Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter.

 

11 maj, 2021|
Tillbaka
Till toppen