Oleter Group växer i Danmark med nytt förvärv

2023-01-10T15:17:09+00:00

2023-01-09

Oleter Group förvärvar Dansk Industri og Skadeservice Vest Aps. Tillsammans med förra årets förvärv av Trinava Skadeservice Danmark A/S, stärks nu koncernens erbjudande i Danmark och på den nordiska marknaden. Den nya rikstäckande verksamheten i Danmark byter namn till ISV/Trinava industri og skadeservice ApS.

”Oleter Groups verksamhet i Danmark växer nu med spännande strategiska planer baserade på kvalitet, lokalt entreprenörskap, flexibilitet och starkt kundfokus. Dansk Industri og Skadeservice Vest (ISV) och Trinava Skadeservice Danmark kommer under 2023 att gå samman till ett starkt bolag med ett rikstäckande erbjudande inom industri- och skadeservice, säger Roar Smedsrud, Landschef i Danmark för Oleter Group.

Det nya ISV/Trinava Industri og Skadeservice kommer att ha 130 anställda på åtta orter i landet; Farum, Holbæk, Langeskov, Kolding, Esbjerg, Hodsager, Randers och Nørresundby. Inom kort kommer ytterligare två platskontor att etableras i Århus och på Sydsjälland.

Den danska operativa ledningen kommer framgent att utgöras av Kim Bak Kristensen, Torben Lind och Søren Holbøll.

”I grunden handlar det om att stärka marknadspositionen, addera en bredare erfarenhetsbas och en större plattform med målet att kunna stå starkare inte bara i Danmark utan i hela Norden. I Oleter Group ingår idag Ocab med rikstäckande skadeservice i Sverige, Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter, Frøiland Bygg Skade i Norge och med det nya danska upplägget finns nu totalt mer än 2000 anställda i Norden”, säger Oleter Groups VD Klas Elmberg.

”Vi ser fram emot att kunna dra nytta av koncernens nordiska nätverk i relation till utveckling av processer, digitalisering och utveckling av hela verksamheten, samtidigt som vi behåller vårt oberoende som företag och organisation”, avslutar vd Kim Bak Kristensen.

 

För mer information, kontakta
Adm. Direktör Kim Bak Kristensen
tel. +45 2146 8072, e-post: kim@isvest.dk

Roar Smedsrud, Landschef i Danmark, Oleter Group
tel. +47 918 65 406, e-post: roar.smedsrud@fbs.no

Oleter Group växer i Danmark med nytt förvärv2023-01-10T15:17:09+00:00

Ny VD och koncernchef Oleter Group

2022-11-07T09:46:33+00:00

2022-11-07

Den 7 november tillträder Klas Elmberg rollen som VD och koncernchef för Oleter Group.

Klas kommer närmast från Coor där han under 14 år haft flera ledande roller, såsom vVD Coor Sverige, VD Coor Norge och nu senast Group CFO. Klas har även lång erfarenhet som managementkonsult på Accenture.

– Jag är mycket glad att Klas ansluter till Oleterkoncernen som VD och Koncernchef. Klas har stor erfarenhet av att leda och utveckla decentraliserade serviceorganisationer där det lokala affärsmanna- och entreprenörskapet är en central del av verksamhetens DNA. Med ett tydligt ledarskap och erfarenhet från både Private Equity och en börsnoterad verksamhet kommer Klas addera ytterligare kompetens till Oleterkoncernens redan starka organisation. Styrelsen ser fram emot att tillsammans med bolaget, under Klas ledning, fortsätta att utveckla Oleter Group, säger Jo Lunder, styrelseordförande.

– Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med alla duktiga kollegor inom Oleterkoncernen, styrelsen samt våra kunder, leverantörer och övriga partners. Oleterkoncernen och dess bolag har en stark position på marknaden samtidigt som det finns goda möjligheter och utveckla både verksamheten och branschen ytterligare. Jag tar mig an min nya roll med entusiasm och ödmjukhet, säger Klas Elmberg.

För frågor eller ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Elmberg, tillträdande VD och koncernchef Oleter Group
Mail: klas.elmberg@oletergroup.se
Telefon: +46 70 385 16 12

Jo Lunder, styrelseordförande Oleter Group
Mail: jolunder@cigalep.com
Telefon: +47 900 80842

Ny VD och koncernchef Oleter Group2022-11-07T09:46:33+00:00

Oleter Groups spol- och reliningverksamheter går samman med Swoosh

2022-05-25T11:31:07+00:00

2022-05-24

Oleter Group har tecknat avtal som innebär att koncernens bolag inom spol- och relining, NHS, MCM Relining och S-pipe, går samman med branschkollegan Swoosh för att skapa en rikstäckande verksamhet i Sverige.

Den nya koncernen kommer att omsätta omkring 500 miljoner kronor och blir marknadsledande under det gemensamma namnet Swoosh. Siktet är också inställt på att växa i övriga Norden.

– Den här satsningen ger oss goda möjligheter för fortsatt tillväxt på den svenska och nordiska marknaden För medarbetare hos MCM Relining, NHS, S-pipe innebär detta inga stora förändringar, mer än att bilar, kläder och skyltar får ett nytt namn. Plus att vi gör en mer fokuserad och gemensam satsning på en växande marknad. Vi ser väldigt goda möjligheter för fortsatt utveckling och tillväxt de närmaste åren, säger Mikael Gruffman, vd för Swoosh, som också blir vd för det gemensamma bolaget.

Viktigt med lokal kunskap och drift
– En viktig princip för mig har alltid varit det lokalt förankrade affärsmannaskapet. I det nya rikstäckande Swoosh blir den lokala kunskapen och driften även fortsättningsvis en mycket viktig faktor för verksamheten. Lokala delägare, verksamma i bolagen, är en nyckel till framgång och kommer fortsatt att vara ägare i bolaget, påpekar Mikael Gruffman.

Bolaget Swoosh grundades 2007 av Mikael Gruffman, Andreas Juneblad och Roger Vikström Innan dess hade Mikael Gruffman jobbat i branschen sedan 1992 med basen i Umeå. Dagens Swoosh finns från norra Norrland till Stockholm och Mälardalen. I den nya organisationen täcker man i stort sett hela landet.

Tydligare namn och verksamhet
– NHS, MCM Relining och S-pipe har varit viktiga delar i Oleterkoncernen som systerbolag till Ocab, en roll som Swoosh nu får axla, säger Ola Spetz VD/koncernchef för Oleter Group AB.

– Bolagen kommer att kunna utvecklas med mer fokus tillsammans med Swoosh. För Ocab och Oleter innebär det här också ökad tydlighet med fullt fokus på skadeservice och våra övriga tjänster.

För mer information, kontakta:
Ola Spetz, VD & Koncernchef Oleter Group
070-546 73 70, ola.spetz@@oletergroup.se

Mikael Gruffman, VD Swoosh,
070-325 41 14, mikael.gruffman@swooshsverige.se

Oleter Groups spol- och reliningverksamheter går samman med Swoosh2022-05-25T11:31:07+00:00

Oleter Group accelererar digitalt – utmanar i hållbar skadeservice

2022-04-04T09:45:49+00:00

2022-04-04

Oleter Group fortsätter sin pågående expansion med målet att bygga en ledande europeisk aktör inom hållbar skadeservice. Förvärv av bolag är en del av strategin. För fortsatt framgång ser företaget stora möjligheter i att utmana en i grunden traditionell bransch genom att accelerera satsningen på digital transformation.

Oleter Group som samlar tongivande varumärken inom skadeservice, med i Sverige rikstäckande Ocab i spetsen, har under de senaste åren förvärvat en rad bolag i Sverige, Norge och Danmark. Expansionstakten är hög. År 2021 omsatte Oleter Group 2,3 miljarder SEK och sysselsatte 2100 anställda. Det är i stort en fördubbling jämfört med året dessförinnan, både vad gäller omsättning och antal anställda.

Fortsätter att bygga digital förmåga
Nu fortsätter företaget sin starka satsning på digital transformation. Att bygga den egna digitala förmågan och integrera den i verksamheten är sedan 2020 i fokus; det växande teamet med kompetenser inom IT och digitalisering kommer att utökas med ytterligare 10 medarbetare under innevarande år för att i slutet av 2022 bestå av 30 dedikerade specialister.

Digital teknik bidrar till ökad hållbarhet
Skadeservice är i grunden en traditionell verksamhet. En stor del av uppdragen handlar om att återställa efter en brand, vattenskada eller kontamination av ett miljö- eller hälsofarligt ämne som olja eller asbest. Det kräver kompetens och aktiva personella insatser.

– Genom smart användande av ny teknik räknar vi med att korta ledtiderna och hålla information tillgänglig i varje skede för alla involverade parter i ett skadeärende. Det betyder att en skadedrabbad kan flytta tillbaka snabbare, att försäkringsbolagen sänker sina kostnader och att vi sparar på miljön och ökar hållbarheten genom att mer kan räddas efter en skada, säger Ola Spetz, VD och koncernchef Oleter Group.

Stora möjligheter för verksamheten
– För oss som ett branschledande företag ser vi stora möjligheter i att ta en aktiv roll för att driva på den digitala transformationen av till exempel existerande kund- och affärsmodeller i branschen, men också med att integrera ny teknik i våra tjänster som förstärker kundupplevelsen och bidrar till ökad hållbarhet. Vi kommer att fortsätta vår uppbyggnad av en stark digital förmåga för att själva kunna designa och utveckla, samt integrera, de digitala produkter, tjänster och system som är avgörande för vår verksamhet, säger Bo Ingemarson, styrelseordförande i Oleter Group.

 

Det här är Oleter Group
Oleter Group är moderbolag i en koncern som erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice. I Sverige ingår Ocab som är rikstäckande inom sanering- och avfuktning, Stahrebolaget och JT Sanering med sanering- och avfuktning i Mälardalen respektive Småland och Blekinge, NHS som erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining och S-pipe som utför totalrenovering av avloppssystem genom relining samt Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter. I Norge finns Frøiland Bygg Skade representerat över hela landet som erbjuder sanering och tjänster inom återställande och uppbyggnad, i Danmark erbjuder Trinava Skadeservice sanering och avfuktning i en rikstäckande organisation.

Oleter Group accelererar digitalt – utmanar i hållbar skadeservice2022-04-04T09:45:49+00:00

Oleter Group i nytt partnerskap med Trinava Skadeservice Danmark – bildar stark nordisk aktör inom skadeservice

2021-12-20T10:04:59+00:00

 

2021-12-20

Oleter Group har tecknat avtal om förvärv av Trinava Skadeservice i Danmark och tar därmed nästa steg i koncernens expansion på den nordiska marknaden. Tillsammans med Frøiland Bygg Skade i Norge och Trinava formas nu ett partnerskap och en stark nordisk aktör inom skadeservice med rikstäckande verksamhet i alla tre länderna.

Trinava Skadeservice Danmark har idag ett rikstäckande erbjudande inom skadeservice och utgår från 6 orter i landet. Bolaget har under de senaste åren byggt upp ett ledande erbjudande för sina kunder på den danska marknaden. Som en del i Oleter Group är den gemensamma ambitionen att med grunden i bolagets befintliga solida verksamhet växa vidare på den danska marknaden.

”Vi är mycket glada över att få hälsa Trinava Skadeservice Danmark välkomna i Oleter Group! Vi har följt bolaget under en längre tid och sett att de passar mycket väl in i vår tillväxtstrategi, både vad gäller kunderbjudande och gemensamma värderingar och i vår syn på viktiga satsningar inom digital transformation för att vara en hållbar och framtidsinriktad leverantör. Att vi nu har en partner i Danmark ger oss möjlighet att fortsätta utveckla vår nordiska plattform och därmed arbetet med att bygga ett starkt och tilltalande erbjudande för alla våra nordiska kunder”, säger Ola Spetz, VD och Koncernchef Oleter Group AB.

”Det är väldigt roligt och spännande att vi nu blir en del av ett nordiskt samarbete med Oleter Group och Frøiland Bygg Skade. Tillsammans kommer vi att bygga vidare på Trinavas befintliga erbjudande där kompetens, nytänkande och pålitlighet utgör grunden i vår verksamhet och kundleverans. Jag ser fram emot möjligheterna som detta kommer att medföra, för oss och våra kunder”, säger Søren Holbøll, Direktør Trinava Skadeservice Danmark AS.

Förvärvet träder i kraft i januari 2022. Nuvarande VD Søren Holbøll kommer med sin långa erfarenhet och breda kompetens fortsätta att leda Trinava Skadeservice Danmark AS med en nystärkt organisation, bibehållet namn och med fortsatt fokus på långsiktiga kundrelationer, innovation och hög leveranskvalitet.

För mer information, kontakta
Ola Spetz, VD och Koncernchef Oleter Group AB
tel. +46 70-546 73 70, e-post: ola.spetz@oletergroup.se

Søren Holbøll, Direktør Trinava Skadeservice Danmark A/S
tel. +45 21254171, e-post: sh@tsd.dk

Roar Smedsrud, Direktør Frøiland Bygg Skade AS
tel. +47 91865406, e-post: roar.smedsrud@fbs.no

 

Om Oleter Group
Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice i Sverige, Norge och Danmark. I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. År 2020 omsatte Oleter Group 1,2 miljard SEK och sysselsatte 1 000 anställda inom bolagen Ocab, NHS, MCM Relining, S-pipe och Planea. År 2021, med förvärv av bland annat Frøiland Bygg Skade AS i Norge, JT Sanering och Stahrebolaget, är antalet anställda 1900 och omsättningen förväntas nå 2 miljarder SEK.

Om Trinava Skadeservice Danmark
Trinava erbjuder rikstäckande skadeservice i Danmark och finns representerade på 6 orter. Med lång och bred erfarenhet i branschen, högt specialiserade medarbetare och med kunden i centrum erbjuds idag ledande tjänster till bland annat försäkringsbolag, privata företag och offentlig verksamhet. Bolaget har cirka 55 anställda och omsätter 50 milj. DKK.

Om Frøiland Bygg Skade
Frøiland Bygg Skade AS är ett hantverksföretag som specialiserat sig på sanering och tjänster inom återställande och uppbyggnad för försäkringsbolagens kunder i Norge. Med en tydlig kvalitetsprofil och stark lokal förankring har företaget gått från att vara en regional aktör 2015 till rikstäckande etablering med närvaro och filialkontor över hela landet. Företaget är den tredje största aktören på sitt område i Norge med över 550 anställda. År 2020 omsatte företaget 680 milj. NOK.

Oleter Group i nytt partnerskap med Trinava Skadeservice Danmark – bildar stark nordisk aktör inom skadeservice2021-12-20T10:04:59+00:00
Till toppen