OleterGroup

Oleter Group AB

Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice.

I koncernen ingår Ocab som är rikstäckande inom sanering- och avfuktning, NHS som erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining som utför totalrenovering av avloppssystem genom relining samt Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter.

I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. Genom samverkan och utveckling av ömsesidigt stödjande verksamheter har Oleterkoncernen kunnat bygga upp kundförtroende, god lönsamhet och en ledande marknadsposition.

  • Tillsammans står vi för Kvalitet – Engagemang – Hållbarhet
  • Hela gruppen är ISO-certifierad inom Miljö och Kvalitet i enlighet med ISO standard 9001 och 14001.
  • År 2019 omsatte Oleter Group 1 miljard kronor och sysselsatte ca 1 000 anställda.

KVALITET – ENGAGEMANG – HÅLLBARHET

Oleterkoncernen

Koncernen omfattar 30 bolag inom Ocab, NHS (Nordisk Högtrycksspolning), MCM Relining och Planea. Med rikstäckande verksamhet, stark lokal närvaro och personligt engagemang finns vi alltid nära våra kunder.
Ocab ingår i Oleterkoncernen

Avfuktning, sanering och skadeutredningar.

NHS ingår i Oleterkoncernen

Högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion.

MCM relining ingår i Oleterkoncernen

Renovering av avloppssystem genom relining.

Kvalificerat konsultstöd för utveckling av fastigheter.