OleterGroup

Oleter Group AB

Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice.

I Sverige ingår Ocab som är rikstäckande inom sanering- och avfuktning, Stahrebolaget med sanering- och avfuktning i Mälardalen och Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter. I Norge finns Frøiland Bygg Skade representerat över hela landet och erbjuder sanering och tjänster inom återställande och uppbyggnad och i Danmark erbjuder Trinava Skadeservice sanering och avfuktning i en rikstäckande organisation.

I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. Genom samverkan och utveckling av ömsesidigt stödjande verksamheter har Oleterkoncernen kunnat bygga upp kundförtroende, god lönsamhet och en ledande marknadsposition.

  • Tillsammans står vi för Kvalitet – Engagemang – Hållbarhet
  • Vår strategiska inriktning och gemensamma fokusområden är digitalisering, hållbarhet och medarbetare.

  • År 2022 omsatte Oleter Group 2,5 miljarder SEK och sysselsatte 2200 anställda.

KVALITET – ENGAGEMANG – HÅLLBARHET

Oleterkoncernen

Koncernen omfattar Ocab, Stahrebolaget och Planea i Sverige samt Frøiland Bygg Skade i Norge och Trinava Skadeservice Danmark. Med rikstäckande verksamhet i tre nordiska länder, stark lokal närvaro och personligt engagemang finns vi alltid nära våra kunder.
Ocab ingår i Oleterkoncernen

Avfuktning, sanering och skadeutredningar.

Avfuktning, sanering och rivning.

Kvalificerat konsultstöd för utveckling av fastigheter.

Avfuktning, sanering och återställande efter skador.

Avfuktning, sanering och återställande efter skador.