OleterGroup

Oleter Group AB

Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice.

I Sverige ingår Ocab som är rikstäckande inom sanering- och avfuktning, Stahrebolaget och JT Sanering med sanering- och avfuktning i Mälardalen repsektive Småland och Blekinge, NHS som erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining och S-pipe som utför totalrenovering av avloppssystem genom relining samt Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter. I Norge finns Frøiland Bygg Skade representerat över hela landet och erbjuder sanering och tjänster inom återställande och uppbyggnad.

I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. Genom samverkan och utveckling av ömsesidigt stödjande verksamheter har Oleterkoncernen kunnat bygga upp kundförtroende, god lönsamhet och en ledande marknadsposition.

  • Tillsammans står vi för Kvalitet – Engagemang – Hållbarhet
  • Vår strategiska inriktning och gemensamma fokusområden är digitalisering, hållbarhet och medarbetare.

  • År 2020 omsatte Oleter Group 1,2 miljarder SEK och sysselsatte 1 000 anställda.

Nyheter

KVALITET – ENGAGEMANG – HÅLLBARHET

Oleterkoncernen

Koncernen omfattar cirka 35 bolag inom Ocab, Stahrebolaget, JT Sanering, NHS, MCM Relining, S-pipe och Planea i Sverige och Frøiland Bygg Skade i Norge. Med rikstäckande verksamhet, stark lokal närvaro och personligt engagemang finns vi alltid nära våra kunder.
Ocab ingår i Oleterkoncernen

Avfuktning, sanering och skadeutredningar.

NHS ingår i Oleterkoncernen

Högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion.

MCM relining ingår i Oleterkoncernen

Renovering av avloppssystem genom relining.

Renovering av avloppssystem genom relining.

Kvalificerat konsultstöd för utveckling av fastigheter.

Avfuktning, sanering och rivning.

Avfuktning, sanering och rivning.

Avfuktning, sanering och återställande efter skador.